Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59-170 Przemków, ul. Dworcowa 7


Sprawozdanie finansowe za 2018r.
                                                  1. BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018  - bilans za 2018.pdf

                                 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sprzadzony na dzień 31.12.2018 - rachunek zyskow i strat.pdf

                                 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - sporządzony na dzień 31.12.2018- zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf

                                4. INFORMACJA DODATKOWA Zał. NR 2.- informacja dodatkowa.pdf