SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59-170 Przemków, ul. Dworcowa 7

                                                                                                                                                                                                                                               
ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE
2019 1. BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019  bilans za 2019.pdf
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sprzadzony na dzień 31.12.2019 - rachunek zyskow i strat.pdf
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - sporządzony na dzień 31.12.2019-
zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf
4. INFORMACJA DODATKOWA Zał. NR 2  informacja dodatkowa.pdf
                2018                                                                           1. BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018  bilans za 2018.pdf  
 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sprzadzony na dzień 31.12.2018 - rachunek zyskow i strat.pdf
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - sporządzony na dzień 31.12.2018
- zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf
4. INFORMACJA DODATKOWA Zał. NR 2.- informacja dodatkowa.pdfPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ.------------>