Godziny pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Przemkowie:


Poniedziałek -  7°°-   15°°
                                                                                                                                                             Wtorek         -  8°°-  16°°
                                                                                                   Środa           -  7°°-  15°°
                                                                                                    Czwartek    -  7°° - 15°°
                                                                                                     Piątek        -  7°°-  15°°