18.06.2020

Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych zaopatrujących w ciepło i ciepłą wodę zasoby komunalne zlokalizowane przy ul. Kolejowa 4 i Zielona 2 oraz Długa 4 w Przemkowie.

Zapytanie Ofertowe

DOKUMENTY :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Formularz ofertowy-

Projekt umowy 

Oświadczenie art.13 RODO 

Klauzula informacyjna -RODO

Opis przedmiotu zamówienia

29.06.2020


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Powrót do strony głównej >>>>>