Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: „Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków  w zasobach i na terenach administrowanych przez MZGM w Przemkowie”

29.05.2015

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki od 1-10

19.06.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY