” Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach i lokalach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie"

17.06.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE  
FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr1
UMOWA -Projekt -Załącznik nr3
WYKAZ BUDYNKÓW-Załącznik nr2

WYKAZ OSÓB -Załącznik nr4

01.07.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY