II-Etap Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzne instalacje sanitarne wraz z aneksami sanitarnymi w lokalach mieszkalnych- kl. I  w budynku Piotrowice 53 gm.Przemków.

19.06.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE  
FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBÓT
PROJEKT UMOWY

Dokumentacja - wybrane elementy

03.07.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY