01.10.2015

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie zgodnym z art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z póĽn. zm.) w zasobach MZGM w Przemkowie.


Zapytanie oferowe
   Formularz ofertowy
Nowy druk -formularz oferty
Wykaz budynków
Projekt umowy
Opis zamówienia

05.10.2015
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA NR ZP/MZGM/08/15

16.10.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY