13.10.2015

"Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na bezkanałową z rur

preizolowanych przy ul. Kolejowa 4.5.6 do komory K-1 w Przemkowie."

13.10.2015

DOKUMENTY PRZETARGOWE:
Zapytanie oferowe
   Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Wykaz osób
Projekt umowy
Mapa 1:500

22.10.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY