„Usługa w zakresie przeprowadzenia raz w roku okresowej kontroli instalacji  gazowej i aparatów gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie”, wynikająca z

 
                                                                                                             art.62 ust. 1 litera c ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013  poz. 1409 z późn. zm).


ZAPYTANIE OFERTOWE  


FORMULARZ OFERTOWY


WYKAZ BUDYNKÓW


PROJEKT UMOWY  

OPIS TECHNICZNY ZAMÓWIENIA

26.09.2016
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY