07.11.2016

"Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na bezkanałową z rur

preizolowanych przy ul. Kolejowa 6-7  w Przemkowie."

DOKUMENTY PRZETARGOWE:
Zapytanie oferowe
Formularz ofertowy
Przedmiar robót  (10.11.2016)
Wykaz osób
Projekt umowy
Mapa 1:500
Oswiadczenie o wykonaniu zmówienia

10.11.2016
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego
18.11.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty