13.06.2017

” Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach i lokalach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie"


ZAPYTANIE OFERTOWE  
FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr1
UMOWA -Projekt -Załącznik nr3
WYKAZ BUDYNKÓW-Załącznik nr2

WYKAZ OSÓB -Załącznik nr4

03.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty