04.08.2017

Okresowa kontrola stanu technicznego kanałów i przewodów kominowych spalinowych i

wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGM w Przemkowie.


  Zapytanie oferowe

 Wykaz budynków

STWiOR


Wzory protokołów :
załącznik nr 2
zalącznik nr 3

WZORY DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o wykonaniu
28.08.2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY