11.07.2018

    

"Roboty budowlano- instalacyjne – wykonanie pomieszczenia sanitariatu w lokalu mieszkalnym przy ul. Głogowskiej 18/1 w Przemkowie"

DOKUMENTY :

  Zapytanie oferowe


Przedmiar robót - zał. NR 1

 Formularz ofertowy- zał. NR 2

Projekt umowy zał. NR 3

Oświadczenie art.13 RODO zał. NR 4

Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu zał. NR 5

10.08.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU