13.07.2018

    Roboty budowlano- instalacyjne - wykonanie pomieszczenia sanitariatu w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 28/3 w Przemkowie

DOKUMENTY :

  Zapytanie oferowe


Przedmiar robót - zał. NR 1

 Formularz ofertowy- zał. NR 2

Projekt umowy zał. NR 3

Oświadczenie art.13 RODO zał. NR 4

Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu zał. NR 5

10.08.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU


Powrót do strony głównej >>>