01.08.2018

    „Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków  w zasobach i na terenach administrowanych przez MZGM w Przemkowie"

DOKUMENTY :

  Zapytanie oferowe


1 Projekt umowy z załącznkami

2. Wykaz Osób

3. Formularz oferty


4. Oświadczenie wykonawcy RODO

06.08.2018
Wyjaśnienie do zapytania oferowego.


Zapytanie ofertowe po korekcie pkt 2 lit e

14.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.