Usługa w zakresie przeprowadzenia raz w roku okresowej kontroli instalacji  gazowej i aparatów gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

29.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE  

WYKAZ BUDYNKÓW

FORMULARZ OFERTOWY 

PROJEKT UMOWY

OPIS TECHNICZNY ZAMÓWIENIA

UMOWA POWIERZENIA 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO

Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

14.09.2018

Unieważnienie zapytania ofertowego.