15.05.2019

Roboty budowlano- instalacyjne - wykonanie pomieszczenia sanitariatu w lokalach mieszkalnych 

przy ul. Szkolna 7/4, 7/5, 8/1, 8/4 w Przemkowie

DOKUMENTY :

  Zapytanie oferowe


Przedmiar robót - zał. NR 1
                                                                                                                                                                                                      szkolna7/4 i 8/4.pdf
                                                                                                                                    szkolna7/5.pdf
                                                                                                                                    szkolna8/1.pdf
                                                                                                                             

 Formularz ofertowy- zał. NR 2

Projekt umowy zał. NR 3

Oświadczenie art.13 RODO zał. NR 4

Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu zał. NR 5

03.06.2019
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPowrót do strony głównej >>>>>