27.06.2019

Roboty budowlano- instalacyjne - wykonanie pomieszczenia sanitariatu w lokalach mieszkalnych 

przy ul. Szkolna 7/4, 7/5, 8/1, 8/4 w Przemkowie

DOKUMENTY :

  Zapytanie oferowe


Przedmiar robót - zał. NR 1
                                                                                                                                                                                                      
          Szkolna 7/4 i 8/4

Szkona 7/5

Szkolna 8/1
                                                                                                                             
 Formularz ofertowy- zał. NR 2

Projekt umowy zał. NR 3

Oświadczenie art.13 RODO zał. NR 4

Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu zał. NR 5

31.07.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowegoPowrót do strony głównej >>>>>