27.06.2019

Okresowa kontrola stanu technicznego kanałów i przewodów kominowych spalinowych i

wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGM w Przemkowie.


  Zapytanie oferowe

 Wykaz budynków i lokali

STWiOR


Wzory protokołów :
załącznik nr 3 i 4


WZORY DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz osób

Oświadczenie wykonawcy  o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami


Umowa powierzenia RODO

Klauzula informacyjna  RODO


Oświadczenie wykonawcy RODO


17.07.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty.


powrót do strony głównej. :::::::::>