05.07.2019


Okresowa- 5-letnia  kontrola stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej budynków administrowanych przez MZGM w Przemkowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE  

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA -Projekt

WYKAZ BUDYNKÓW Z POWIERZCHNIĄ I ILOŚCIĄ LOKALI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DRUK- WYAKAZ OSÓB

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO

26.07.2019
ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY