22.07.2019

Usługa w zakresie przeprowadzenia raz w roku okresowej kontroli instalacji  gazowej i aparatów gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez  

                             Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.


ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKAZ BUDYNKÓW

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OPIS TECHNICZNY ZAMÓWIENIA

UMOWA POWIERZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO

Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego

13.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

powrót do strony głównej..>>>>