21.08.2020

"Wymiana sieci zewnętrznej c.o i c.w.u  likwidacja komory K-1   w Przemkowie ul. Kolejowa 6.7.8."

DOKUMENTY PRZETARGOWE:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Przedmiar robót  

Wykaz osób

Projekt umowy

Oświadczenie o wykonaniu zamówienia

Oświadczenie RODO

OPIS TECHNICZNY

04.09.2020
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA