24.04.2020

” Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach i lokalach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie"


ZAPYTANIE OFERTOWE  
FORMULARZ OFERTOWY 
UMOWA -Projekt -
WYKAZ BUDYNKÓW

WYKAZ OSÓB 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO
OŚWIADCZENIE  O  WYKONANIU ZGODNIE Z WYMOGAMI
22.05.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY