31.08.2018

Okresowa kontrola stanu technicznego kanałów i przewodów kominowych spalinowych i

wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGM w Przemkowie.


  Zapytanie oferowe

 Wykaz budynków i lokali

STWiOR


Wzory protokołów :
załącznik nr 2
zalącznik nr 3

WZORY DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o wykonaniu zamówienia

Umowa powierzenia RODO

Klauzula informacyjna  RODO

Oświadczenie wykonawcy RODO


17.09.2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

02.10.2018


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA