CENNIK ZA USŁUGI CMENTARNE
ZGODNE Z UCHWAŁĄ NR XLVI/255/22 RADY MIEJSKIEJ
W PRZEMKOWIE z dnia 20 października 2022 r.
PKWiU 96.03.11.0

 

 

 1. Opłata za miejsce pochowania zwłok – grób ziemny mały dla dziecka (do 6-go roku życia)  - 216,00 zł
 2. Opłata za miejsce pochowania zwłok – grób ziemny, grób rodzinny ziemny dwumiejscowy (w pionie) -  540,00 zł
 3. Opłata za miejsce pochowania zwłok – grób rodzinny ziemny (trumny składane obok siebie w tym samym czasie – max 2 trumny) - 864,00 zł
 4. Jednorazowa opłata miejsca pod grób murowany pobierana przy pochówku - 1080,00 zł
 5. Jednorazowa opłata miejsca pod grób murowany dwumiejscowy w pionie pobierana przy pochówku (max 2 komory) - 1620,00 zł
 6. Jednorazowa opłata miejsca pod grób murowany urnowy pojedynczy pobierana przy pochówku -  1080,00 zł
 7. Jednorazowa opłata miejsca pod grób murowany urnowy wielomiejscowy (max 5 urn) usytuowany w ramach pojedynczego miejsca grzebalnego pobierana przy pochówku - 1620,00 zł
 8. Jednorazowa opłata miejsca pod grób ziemny urnowy - 1080,00 zł
 9. Dochowanie urny do grobu ziemnego - 648,00 zł
 10. Opłata za przedłużenie miejsca na 20 lat – grób ziemny mały dla dziecka (do 6-go roku życia) - 216,00 zł
 11. Opłata za przedłużenie miejsca na 20 lat – grób ziemny, grób rodzinny ziemny dwumiejscowy (w pionie) - 540,00 zł
 12. Opłata za przedłużenie miejsca na 20 lat – grób rodzinny ziemny (trumny składane obok siebie w tym samym czasie – max 2 trumny) - 864,00 zł
 13. Opłata za przedłużenie miejsca na 20 lat – grób ziemny urnowy - 1080,00 zł
 14. Opłata za rezerwację miejsca pochówku na okres 20 lat - 1080,00 zł
 15. Udostępnienie i korzystanie z kaplicy cmentarnej (w dni robocze w godzinach urzędowania administratora cmentarzy) - 162,00 zł
 16. Udostępnienie i korzystanie z kaplicy cmentarnej (w dni robocze po godzinach urzędowania administratora cmentarzy oraz w soboty) - 324,00 zł
 17. Przechowywanie zwłok w kaplicy cmentarnej (za 1 dobę) - 108,00 zł 

Załączniki:

 Pobierz uchwałę UCHWAŁA NR XLVI/255/22 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków
Pobierz uchwałę Cennik w postaci tabelarycznej z uwzględnieniem stawek VAT

Wstecz