Okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie zgodnym z art.62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tj. Dz U z 2022r poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,2687 z późn. zm.) w zasobach MZGM w Przemkowie”