Informacje bieżące

UCHWAŁA NR LII/306/23

Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej w Przemkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej w budynku zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/231/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmienia się ust. 4. pkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie: "2) które ukończyły 14 lat - pod opieką pełnoletniej osoby.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Janusz Matuszak

 

 

 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie informuje, że  od  1 luty 2023    siłownia w budynku zaplecza sportowego na terenie obiektu sportowego "ZAMET" przy ul. Strzeleckiej  2 w Przemkowie otwarta będzie :

Poniedziałek od godz. 16.00 do 20.00

Wtorek od godz. 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00

Środa od godz.16.00 do 20.00

Czwartek od godz. 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 20.00

Piątek od godz. 16.00 do 20.00

 

Osoby zainteresowane nabyciem karnetu bądź opłacenia wejścia jednorazowego prosimy o kontakt tel. 768319462 lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i skorzystania z siłowni.