Informacje bieżące

Zamiana numerów kont

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 nastąpiła zmiana kont bankowych
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 

UWAGA !!!! NOWE KONTA BANKOWE od 01.01.2021

SGB Bank S.A. Oddział w Przemkowie

77 1610 0048 2000 0588 3599 0025 - CZYNSZE

         24 1610 0048 2000 0588 3599 0009 - WODA I ŚCIEKI

                                                        45 1610 0048 2000 0588 3599 0019 - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI