Zarządca Cmentarzy na terenie Gminy Przemków
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
tel. 76-8319-462
po godz. 15:00
tel. 515 508 463

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie od 05.09.2017 r zarządza cmentarzami komunalnymi w Przemkowie oraz na terenie Gminy Przemków w miejscowościach: Jakubowo, Krępa, Wysoka. W ramach czynności zarządzania cmentarzami prowadzi rejestr osób pochowanych na cmentarzach, rejestr pochówków, wskazuje miejsca grzebalne, nadzoruje sposób zagospodarowania terenu cmentarzy oraz pobiera stosowne opłaty. Opłaty za miejsce pod grób pobierane są co 20 lat.

 

W ramach zarządzania prowadzi Księgi Cmentarne, elektroniczny spis osób pochowanych na cmentarzach oraz plany cmentarzy Dokonuje archiwizacji danych osób pochowanych na cmentarzu, kart zgonu oraz opłat za miejsce pod grób. Odpowiada za zagospodarowanie kwater grzebalnych, wytycza miejsca pod pochówki, utrzymuje porządek na cmentarzach, wywozi nieczystości oraz zapewnia dostęp do wody na cmentarzu.

 

MZGM określa zasady korzystania z terenu cmentarza, kaplicy i urządzeń cmentarnych, wydaje zgody na wjazdy na cmentarz, postawienie pomnika i zagospodarowania miejsca wokół grobu.
Wykonując czynności zarządzania nasz Zakład jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pochówków, ekshumacji i innych. W tym celu dokonuje sprawdzania miejsca pochówku, dysponentów grobu, zastrzeżeń oraz pobiera stosowne zaświadczenia, decyzje oraz dokumenty niezbędne do wykonywania określonych czynności na cmentarzu.

 

Opiekunowie grobów mogą sprawdzić ważność opłat oraz zaktualizować dane dysponentów grobów.


W powyższych sprawach kontakt z:
Administratorem Cmentarza
ul. Dworowa 7, 59-170 Przemków,
tel. 76-8319-462
biuro czynne w godzinach 7:00-15:00

 

 Wstecz